ETNOLOJİ

ETNOLOJİ
yun. Kavimleri, ayrı dil ve ırktan toplumların hayat ve özelliklerini inceleyen ilim. Önce hristiyan misyonerleri dinlerini yaymak için kavimlerin özelliklerini öğrenme ihtiyacını duymuşlar ve onların zayıf damarlarından faydalanmayı düşünmüşlerdir. 19.yy.dan itibaren ilmî gaye ile araştırmalar yapılmıştır. Bugün siyasî ideolojiler yayılmak amacı ile, etnik, kavmî hususiyetler ve zaaflardan istifade ederler.

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • etnoloji — is., ant., top. b., Fr. ethnologie İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat, ırk bilimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • budun bilimi — is. Etnoloji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • etnolog — is., ğu, Fr. ethnologue Etnoloji uzmanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • etnolojik — sf., ği, Fr. ethnologique Etnoloji ile ilgili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ırk bilimi — is., ant., top. b. Etnoloji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ırkiyat — is., ant., top. b., esk., Ar. ˁirḳiyyāt Etnoloji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • diskur geçmek (veya çekmek) — argo nutuk verir gibi konuşmak Adayın etnoloji kürsüsüne layık olmadığına dair bir diskur geçer. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ethnologie — nf. ÉTNOLOJI (Albanais, Annecy) …   Dictionnaire Français-Savoyard

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”